Jollmands Gaard Damgade 1

Historien om Jollmandsgaard kort fortalt:

Den 90 årige Peter Jollmand testamenterede i efteråret 1997 1 ½ ha med påstående bygninger til en fond som fik navnet ”Jollmands Gaard ”. Fondens formål er at restaurere gården, for at sikre gården og de omkringliggende arealer, som et særkende for eftertiden. Dette gøres efter tegninger og opmålinger som nationalmuseet havde foretaget i 1922 – 1923, med henblik på at flytte gården til frilandsmuseet i Brede. Dette blev dog aldrig til noget da familien ikke ønskede at sælge gården.

Jollmands Gaard er den ældste gård i Holm. Gården og slægten kan føres tilbage til 1700 tallet. Af kirkebogen fra 1651, fremgår det at ”3. påskedag om onsdagen begravetStore Kristenaf Holm 96 år gammel”. Derefter kan man i kirkebogen se at gården gik i arv fra far til søn i 10 generationer.


Jollmands Gaard er en gammel alsisk Kroggård, navnet Kroggård skyldes formen på gården, der minder om en krog (fiskekrog). Bygningerne er specielle med 3 tavls bindingsværk og de buede skråstivere der indgår i bindingsværket. I det øvrige Danmark blev der bygget med 2 tavls bindingsværk. Gården fremstår som da den blev opført, hvilket gør gården til et helt unikt kulturhistorisk levn, da det er en af de sidste tilbageværende Kroggårde i Danmark.

Man finder mange interessant bygningshistoriske detaljer, som gør et besøg på gården til en helt speciel oplevelse, hvor man føres tilbage til de gamle dage i dansk landbrug. 1979 oprettede bager Kurt Madsen af Nordborg en minkfarm på jord lejet af Jollmand`s. det blev nok sådan, at når Peter havde været ved dyrene, slog han et slag ind om minkfarmen, der tilbragte han en del tid, der var nogle at snakke med, Peter ville gerne snakke, og han vidste også god besked, han fulgte med i hvad der skete om ham.
Minkfarmen blev udvidet og sønnen Kim Madsen køber i 1985 den jord de har haft i
forpagtning.   


  


Det går nu sådan en del år, Peter afhænder efterhånden sine dyr, til sidst har han kun en hest. Peter er efterhånden en ældre mand,der lever en eneboers tilværelse sammen med hund og katte. I 1994 falder han og kommer på sygehuset, han kommer hjem,men benene bliver ikke gode igen, så kommer han påplejecentret i Guderup, hvor han lever sine sidste år, som entilfreds mand.Ja Peter må have været glad for plejecentret .
Han forærede dem en bus der  blev døbt “ Jollmann “. centerlederen har undersøgt og fundet, at Peter er døbt med to n èr, hvilket sikkert skyldes præsten, der var præster, der under det tyske herredømme prøvede at fortyske navnene. Peter har aldrig brugt dobbelt n. Peter stillede som betingelse for gaven, at borgmester Jan Prokopek Jensen skulle give en middag, og at han selv kunne komme med ud at køre i bussen.


Der var nogle, der snakkede med Peter om at oprette en fond for at bevare gården. Da Peter ingen nære arvinger havde, ville staten tage en ordentlig bid af kapitalen. Men når han oprettede en fond, kunne slægtsnavnet bestå Fonden får navnet

> Jollmand´s Gård <