Jollmands Gaard


Historien om Jollmandsgaard kort fortalt: ” Den 90 årige Peter Jollmand testamente-rede i efteråret 1997 1 ½ ha med påstående bygninger til en fond som fik navnet ”Fonden Jollmands Gaard ” ved hans død 1999 arvede fonden også hans formue på ca. 1,3 mill kr. der sammen med ejendommen indgik som Fondskapital. Fondens formål var at restaurere og sikre gården og de omkringliggende arealer, som et særkende for eftertiden. Ejendommen blev fredet og genopbygninge påbegyndtes i år 2000 og afsluttedes 2018 genopførelsen af ”Bagehuset”    ( e bach hus) nu indrettet til møde og undervisningsbrug.

Link til

Jollmands Gaard – Holm Lokalhistorisk Arkiv (holm-arkiv.dk)

Link til

Åbningstider | jollmandsgaard.dk

 

Nyeste kommentarer